Polar ERP

Polar ERP е уеб-базирано приложение способстващо за планиране и управление на вашия бизнес, написано на C#.

Използвани технологии:
MSSQL, C#, HTML, CSS, JavaScript, Kendo UI

Софтуерът е разработен специално за нуждите на компанията за производство на млечни продукти “Лактима” ЕАД. Приложението генерира различни доклади и има панели за управление, които са нужни на мениджърите за успешно изпълняване на процесите свързани с производство и доставка.

Главният технолог има възможността да използва така наречената “Работна Програма”, която позволява планиране на продукцията на дневна база (до няколко седмици напред). “Работна Програма” изчислява разходите и суровините, които са нужни, за да се изпълнят поръчките на клиентите.

Като част от администрацията, ние създадохме разширен модел за оторизация базиран на роли. Той позволява на мениджърите да контролират дейностите, които могат да извършват потребителите бързо и удобно.

Моделът е с разширено приложение, което означава, че всякаква роля може да бъде създадена по всяко време. Също така към всяка роля може да се добавя група от позволени дейности, нужни на потребителите, които ще изпълняват работата свързана с тяхната роля.

Тъй като целта на ERP системата е пълен контрол и управление на всички отдели на компанията, ние създадохме възможността за създаване на документи за трансфери на финанси, суровини и завършени продукти. Всички типове документи могат да бъдат разпечатани, свалени и лесно споделени с клиенти, отдели или магазини.

Друг важен аспект на бизнес модела е логистиката. Софтуерът поддържа мениджмънт на различни географски региони, превозни средства, шофьори и пътища, което гарантира успешно изпълнение на доставки към клиентите.